Přijďte si pro tu svou do už zmíněné Svíčkárny nebo do Tkalcovny.

Za Naději Zlín Jana Škývarová, DiS.