Ještě předtím ale proběhly v jednotlivých třídách prezentace projektů, které si žáci ve dvojicích připravovali. Vždy si vybrali jednoho autora, který psal o tématu holocaust, zjistili důležité údaje ze života autora, všimli si jeho literární tvorby a pak rozebrali jedno dílo vztahující se k dané tematice. Někdy seznámili své spolužáky přímo s určitými ukázkami díla. Nutno říci, že se prezentace žákům velmi povedly, mnozí se nad tímto tématem poprvé vážně zamysleli a doufejme, že si z něj do života vzali ponaučení.

Mgr. Adriana Maňasová, Mgr. Iva Šmotková, Základní škola Slavičín-Vlára