„Na výstavě, která bude celý následující rok putovat naší zemí a Slovenskem, si lidé mohou prohlédnout fotografie dokumentující proměny zanedbaných míst a mnohdy i záchranu zchátralých objektů včetně řady památek. Za těmito proměnami se skrývá obrovská práce starostů měst a obcí, kteří často musí vynaložit velké úsilí, aby záměry dokázali realizovat. Jsem rád, že do Zlínského kraje putuje cena veřejnosti za loňskou proměnu objektu v obci Košíky,“ sdělil radní Jan Pijáček, zodpovědný za oblast cestovního ruchu.

Prvenství si vítězné Košíky v internetovém hlasování, do kterého se zapojilo 57 351 lidí, získaly za vybudování multifunkčního komunitního centra. „Kromě knihovny Multifunkční budova Košíky 117 slouží také jako komunitní centrum, učebna pro neformální vzdělávání a dětský klub,“ popsal již dříve starosta obce Košíky Jaroslav Šlechta využití oceněného objektu.

Za Zlínský kraj jsou v letošním ročníku přihlášeny tyto proměny:

Kelč – Rekonstrukce zemědělské usedlosti - Citlivá rekonstrukce interiérů a fasády s použitím ekologických a tradičních stavebních materiálů.

Jalubí - Veřejné koupaliště Jalubí, proměny od r. 1939 - Veřejné koupaliště v Jalubí od jeho vybudování v roce 1939 do současnosti zaznamenalo několik oprav a rekonstrukcí, a to v roce 1967 – 1968, dále v roce 2002 až po poslední komplexní obnovu včetně technologie a zázemí v roce 2017.

Zlín - Památník Tomáše Bati - Památník Tomáše Bati patří k vrcholným dílům architekta Františka Lýdie Gahury, poprvé byl otevřen v den ročního výročí úmrtí Tomáše Bati 12. července 1933. V době normalizace sloužil jako Dům umění, nyní se však stavba vrátila opět ke svému původnímu poslání.

Podolí, okr. Uherské Hradiště - Duchovní a relaxační areál v Podolí - Revitalizace doposud velice málo využívaného prostranství v centrální části obce, které se po úpravách stává atraktivním místem pro setkávání, posezení a trávení volného času všech věkových skupin.

Rožnov pod Radhoštěm - Víceúčelové sportovní hřiště Dany Zátopkové - Rekonstrukce stávajícího zašlého sportoviště na moderní víceúčelové sportovní centrum pod širým nebem.

Rymice – Komplex domu se službami - Dům uprostřed návsi obec odkoupila a proměnila na prodejnu potravin, pohostinství a knihovnu.

Podhradí – Kaple sv. Zdislavy - Výstavba nové roubené kaple v obci Podhradí.

Košíky - Víceúčelové hřiště - Vybudování chybějícího sportovního zařízení v opuštěném zarostlém lomu v obci Košíky.

Suchá Loz – Sucholožská chalupa - Jedná se o rekonstrukci starého domku na "Sucholožskou chalupu". V současnosti slouží jako muzeum, místo pro setkávání spolků a k pořádání společenských akcí. Tento dům je rodištěm významného "sucholožského občana", Josefa Adamce - učitele, básníka, spisovatele.

Výstavu Má vlast cestami proměn pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky. Do Zlína výstava doputuje 15. září a zájemci si ji budou moci prohlédnout až do konce října.

Adéla Čuříková