Přejeme dětem, ale letos i rodičům zasloužené prázdniny!

Mgr. Josef Hnaníček, ředitel Základní škola Gabry a Málinky