Studenti obou škol se ihned po příjezdu pustili do malování. S polním stojanem, temperovými barvami a malířskou podložkou se vydali do okolních kopců. Ve svých malbách se snažili zachytit přírodní krásu ustupujícího léta. Přístup každého studenta byl k zobrazované krajině jiný, někdo maloval realisticky, někdo fauvisticky nešetřil barvami, jiný impresionisticky kladl barevné skvrny, někteří si zobrazovanou krajinu přetvořili v ilustraci. Výsledné práce studentů byly vystaveny na improvizované výstavě, tak aby si studenti mohli prohlédnout práce svých kamarádů, ale i konfrontovat svá díla s ostatními a vidět své každodenní pokroky v malbě. Do kurzu byly zapojeny i mladé fotografky, které na své fotoaparáty zaznamenávaly krajinná panoramata a přírodní zátiší a detaily.

Kurz krajinomalby byl doplněn i výtvarným workshopem. Studenti se během jednotlivých dnů zapojovali do různých aktivit, které pro ně připravila Zuzana Malíčková. Mladí výtvarníci vytvářeli společný obraz na dlouhý pás papíru.  V další akci poznávali a následně kreslili přírodniny. Mnoho se nasmáli, když skupinky studentů a studentek pantomimou předváděli slavné obrazy v dopoledni věnovaném dějinám umění. Ostatní přítomní museli uhádnout název předváděného obrazu a prozradit jeho autora. Ve skupinkách taktéž v okolí Hájenky vytvářeli díla Land Artu z různých přírodních materiálů.

Vlastní tvorba studentů byla doplněna večerními přednáškami. S dějinami krajinomalby a teorií malby studenty na úvodní přednášce seznámil Jiří Ročák. O Land Artu a jeho tvůrcích přednášela Zuzana Malíčková. Své zkušenosti s malbou předala v poutavé přednášce ostravská malířka Eva Dudová. Miroslav Pinďák už tradičně seznámil studenty se základy fotografování a prezentoval svou nejnovější fotografickou tvorbu. Malbu na hedvábí prezentovala Dana Bradová. Michaela Kopřivová z ostravské AVE ART hodnotila průběžně práce studentů a pomáhala radou při malbě i kresbě krajiny. 

Výtvarný týden studentů se velmi vydařil, byla navázána nová přátelství a nové výtvarné kontakty. Účastníci kurzu se domluvili na další spolupráci obou škol a už se těší na příští rok, až se opět setkají na společném plenéru.

Zhodnotit tvorbu mladých výtvarníků budou mít možnost návštěvníci výstavy Plenér 2022, která se uskuteční v měsíci říjnu v Galerii G Gymnázia Valašské Klobouky.

Jiří Ročák, Gymnázium Valašské Klobouky