Sčítání lidu v ČR se uskuteční od 27. března do 11. května 2021. On-line přes internet a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžeme sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se nesečteme on-line, budeme muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat tištěný formulář.

Ve sčítacích formulářích, stejně jako v předchozích sčítáních, budeme mít příležitost uvést svou moravskou národnost a svůj moravský mateřský jazyk.

Při sčítání lidu v roce 1991 se přihlásilo k moravské národnosti 1 362 313 občanů České republiky. Při posledním sčítání v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 630 897 a za svůj mateřský jazyk označilo moravštinu 108 469 občanů České republiky.

V průběhu posledních desetiletí je Morava postupně vytlačována nejen z povědomí obyvatel, ale i z oficiálních informací o České republice. Například na žádost představitelů ČR zaregistrovala Organizace spojených národů v roce 2016 oficiální název naší republiky Czechia, od roku 2011 je na dresech našich sportovních reprezentantů nahrazován velký znak České republiky se znaky Čech, Moravy a Slezska pouze znakem Čech a s mnohými dalšími případy se setkáváme v každodenním životě.

Přihlášením se k moravské národnosti a moravskému jazyku vzdáváme nejen dík a úctu generacím našich předků, které za více jak tisíc let vytvořily na Moravě kulturní a společenské dědictví nesmírné hodnoty, ale především tím vytváříme podmínky k zachování Moravy i dalším generacím.

Jiří Zvoníček, Zlín