Rád se zmíním o třech. Pan Josef Šenovský je hasičem už od roku 1952, tj. úctyhodných 68 let. Tímto je služebně nejstarším členem SDH a převzal věrnostní stužku za členství trvající více než 60 let. Vloni oslavil 86. narozeniny. Po dobu aktivní činnosti byl členem družstva, působil v oblasti prevence, byl místopředsedou sboru a od roku 1960 i jeho velitelem.

Pan Jaroslav Plášek je našim nejstarším členem. Oslavil krásné 90. narozeniny a členem našeho sboru je 55 let od roku 1965. Též se aktivně podílel na všech činnostech sboru a právě po bratru J. Šenovském převzal v roce 1969 funkci velitele sboru a působil i jako organizační referent. U příležitosti výročí sboru mu byla udělena medaile svatého Floriána, patrona hasičů.

Pokud jim oběma zdraví dovolí, rádi se zúčastní výroční valné hromady, oslav výročí a stále je zajímá, co se ve sboru děje.

A pokud ne, navštíví je jednou ročně členové výboru SDH. Je zajímavé poslouchat o tom, co dnes čteme v kronice sboru přímo od těch, kteří to prožili osobně a zavzpomínají i na to, co zapsáno není. Hlavně vzpomínky pana Pláška vzhledem k jeho věku by vydaly na další kroniku.

A třetím je Josef Majzlík. Členem sboru je 53 let od roku 1967 a ve svých 71 letech je stále aktivním členem. V roce 1976 se stal velitelem sboru i soutěžního družstva a byl u jeho největších úspěchů v 80. letech. Zastával i funkci jednatele a referenta mládeže. Nyní je náměstkem starosty sboru, starosty okrsku a od roku 2000 je členem kontrolní a revizní rady OSH Zlín. Za svoji práci získal významné ocenění, a to čestné uznání sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Tak jako je nutné vychovávat pro budoucnost mladé hasiče, je stejně nutné nezapomínat na ty, kteří před desítkami let věnovali čas a kus práce pro sbor, ve které my dnes pokračujeme a je zde i díky nim kus hasičské historie. Všem třem bratrům přeje celý sbor dobrovolných hasičů v Horní Lhotě zdraví a těšíme se na další setkání s nimi.

 Jan Pavelka – starosta SDH Horní Lhota