Obrazová publikace Sedmero požehnání má být průzorem do prostoru, který je současnému člověku vzdálený a málo známý. Jindřich Buxbaum nechává čtenáře nahlédnout do tajemného světa sedmi židovských járcajtů (výročí smrti), poskytuje jim obraz komunity, která si střeží svůj poklad především v srdcích. Fotografie doprovází texty judaisty Daniela Soukupa, přečíst si je můžete v češtině i angličtině.

Název knihy odkazuje k rituálu Sedmi požehnání (ševa berachot), která jsou recitována během židovského svatebního obřadu. Setkání tradičních Židů nejrůznějších směrů u hrobů významných učenců, rabínů a cadiků je totiž svého druhu mystickým zasnoubením, při němž se spojují duše tohoto světa se světem příštím. Každý ze sedmi rabínských járcajtů zachycených objektivem fotoaparátu Jindřicha Buxbauma je zároveň příběhem sedmi významných duchovních vůdců, kteří jsou pro židovské společenství trvalým požehnáním. Holešov reprezentuje járcajt rabína Šacha, který zde žil a působil v 17. století a který si Židé připomínají v únoru. Tyto snímky si kromě knihy můžete prohlédnout také na výstavě, která 21. července začne v prvním patře holešovského zámku. Je volně přístupná a trvá do 6. září 2020.

Autorská beseda i výstava Jindřicha Buxbauma je součástí XX. Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2020.

Dana Podhajská