O úhradu celé akce se postaralo Sdružení rodičů a přátel školy.
Celodopolední projekt byl zaměřen na stmelování třídního kolektivu, posílení spolupráce a dobrých vztahů mezi dětmi. Děti si formou her a různých aktivit uvědomovali, jak důležitá je spolupráce, vzájemný respekt a tolerance.

Cílem bylo, aby to, co si děti v rámci dopoledne uvědomily, přešlo i do jejich každodenního soužití ve třídě. Dobré vztahy, klid a pohoda jim pak pomohou lépe studovat a cítit se v kolektivu příjemně.

Marcela Klapilová, Základní škola Fryšták