Úvodní slovo si vzal pan starosta obce Ing. Stanislav Kolář, který seznámil seniory s aktuálním děním v obci. Místní obyvatele potěšily děti ze základní školy ve Žlutavě svým vystoupením, na které žáky 2 až 5 ročníku připravila ředitelka Mgr. Hana Zvoníčková.

K dobré zábavě zahrála „Provodovská šestka“. Každý ze seniorů dostal oběd, koláčky ke kávě a jablka z místního sadu „Marčík“. Celou akci připravila kulturní a sociální komise pod záštitou obce Žlutava. Vše se velmi vydařilo a všichni se těší na další rok.

Zdena Goišová