Poplach byl vyhlášen JSDH Bělov v 17:18 hodin. Zásah probíhal nejprve v obci místní část Goišena na potoce Široký.

Po ukončení zabezpečení domků u potoka a odstranění hrubých nečistot z toku byla jednotka přesunuta do Otrokovic k odčerpání sklepu v ulici Školní ve spolupráci s JSDH Napajedla a dále v Kvítkovicích v ulici Spojovací k odčerpání vzniklé vodní laguny zde ve spolupráci s JSDH Karolín.

Návrat hasičů na základnu byl v 1:10 hodin. 

Jiří Přecechtěl, starosta Bělova