Na některé z nich si děti mohly vyzkoušet i zahrát. Nakonec si děti rozdaly Orffovy nástroje a za doprovodu klavíru společně zazpívaly a zahrály. 

Paní Kunstové moc děkujeme za pozvání i pěkný program.

Veronika Balážiková