Z hlediska časového omezení naši žáci navštívili technickou hernu, která je velmi zaujala, neboť zábavnou, interaktivní formou seznamuje s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je tady kladen na interaktivní činnost. Žáci mohli s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím se technická herna zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde jsou nápisy „Nedotýkat se vystavených předmětů“.  V herně je naopak hlavní zásadou: „Dotýkat se – zkoušet – pozorovat – poznávat“. 

Florbalový turnaj školních družin.
Děti z Luhačovic poměřily své síly ve florbalovém turnaji školních družin

Žáci také absolvovali zábavný výukový program „Hudba nás baví“. V expozici Salon mechanické hudby – byly žákům přiblíženy dějiny hudby a hudebních nástrojů. Měli možnost si poslechnout mechanické hudební strojky, kolovrátky, hřebíčkové stroje, orchestriony a pianoly. Dokonce si mohli vytvořit malý orchestr a sami si zahrát. Závěrem se děti prošly Uličkou řemesel, kde se přenesly do kouzelného období první republiky, kde poctivá práce něco znamenala a lidé si tak svou šikovností vydělávali na živobytí. Exkurze v Technickém muzeu se žákům tak líbila, že kdyby byla možnost, zůstaly by i déle…

Pavel Kurtin, Základní škola Luhačovice 

Hospodský kvíz ve Zlíně.
Hospodský kvíz ve Zlíně. Sestavte tým a postavte se nové výzvě
Josef Dvořák pokřtil výstavu Josefa Lady ve Zlíně.
Nejznámější český vodník Josef Dvořák pokřtil výstavu Josefa Lady ve Zlíně