Viděli jsme zde i jednu plynovou komoru, ve které lidé umírali, a hned vedle pece, ve kterých byla těla spalována.
 
Druhá část exkurze proběhla v táboře Birkenau. I zde jsme viděli baráky, v nichž vězni spali. Ocitli jsme se na rampě, kde probíhala selekce vězňů, a došli jsme až k památníku věnovanému všem obětem tohoto tábora. Toto místo je podle mě pro všechny lidi jednak připomenutím toho, co zde probíhalo, a také výstrahou, aby se už nic takového v budoucnu neopakovalo.

Martin Šůstek, 9.A, Základní škola Luhačovice