V září školního roku 2020/2021 jsme připravili instalaci čtyř informačních tabulí. Tabule s naučnými texty a obrázky se týkají témat, která lze pozorovat v přírodě během 4 ročních období (motýlí jarní louka, letní sběr bylinek, podzimní sběr ovoce a zimní přikrmování ptáků).

Naše školní zahrada se tak stává příjemný místem pro poznávání přírody okolo nás. Projekt je financován z dotace Zlínské kraje a spolufinancován Městem Slavičín.

Mgr. Hana Majeriková, Základní škola Slavičín