Koná se každý rok v květnu a trvá pouze 5 dní. Městský park se pomocí lidské píle a těžké techniky mění ve výstavní prostory teprve pár dní před akcí samotnou. Staví se pevné zahradní prvky, pergoly, chodníky, dováží a sází vzrostlé stromy. Květena je instalována do různých bizarních tvarů, jsou zde tematické ukázky zahrad, jednotliví vystavovatelé se předhání v realizaci svých nápadů.

Po otevření jsou první dny soutěžní expozice určeny pouze pro odbornou veřejnost, která hodnotí jednotlivé exponáty a pro členy královské rodiny. Mezi ukázkami nejvýznamnější zahradních architektů, se objevila zahrada, jíž vtiskla podobu její královská Výsost vévodkyně z Cambridge, Kate. V roce 2019 se výstavy zúčastnilo přes 150 tisíc návštěvníků, kteří se sjeli z celého světa a mezi nimi i paní Vlasta Hrózová z Halenkovic. 

V zimním mlhavém odpoledni beseda s pestrou paletou více než 250 snímků, které pro nás paní Hrózová připravila a velmi poutavě komentovala, hřála u srdce.

Snímky na přednášku vybírala z neuvěřitelných 1500 fotografií, které na této výstavě pořídila během jednoho návštěvního dne. Zaměřovala se na detail květů, a kromě popisu jednotlivých druhů květin, nás provedla i zázemím celé akce. 

V průběhu jednoho dne putování rájem se zúčastní přes 40 tisíc návštěvníků. Proudící davy jsou ze snímků hmatatelné. 

Procházka květinovou výstavou v Chelsea s paní Vlastou Hrózovou byla neskutečným zážitkem. Přislíbila nám besedu o slavných anglických zahradách, které byly součástí tematické návštěvy britských ostrovů. Mohla by se uskutečnit v lednu příštího roku. Už teď se těšíme.

Pavlína Bieberlová