Prvňáčci četli písmena, slabiky, slova. Hráli různé hry, zazpívali písničky. Odměnou jim byl úplně nový Slabikář, který jim předal pan ředitel. Všichni měli obrovskou radost a hned četli první slova. Na konci hodiny si s rodiči nebo paní vychovatelkou Slabikář prohlédli.


Děkuji všem přítomným za čas, který s námi prožili. Dětem i jejich rodičům přeji spoustu krásných okamžiků při objevování dalších písmenek, slov a příběhů.

Zdenka Vargová, Základní škola Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří