Slavnostní čas byl naplněn i oceněním prvňáčků, kteří za sebou mají první rok školní docházky. Pan starosta Jaroslav Doležel i pan místostarosta Pavel Rapant poděkovali za práci paní ředitelce i celému pedagogickému sboru. Dětem, těšícím se na prázdniny, se nejvíce líbilo žonglérské vystoupení.

Všem našim příznivcům přejeme krásné léto i pohodovou dovolenou!

Hana Králová