„Na poklesu počtu uzavřených sňatků se jednoznačně odrazila epidemická situace, kvůli níž odložila svatbu na pozdější termín řada snoubenců, a to zejména v případě, že plánovali účast velké rodiny a přátel,“ sdělila zkušenosti Eva Fialová, referentka oddělení matriky a evidence obyvatel.

„Do manželství snoubenci nejčastěji vstupovali v kostele Povýšení svatého Kříže, kde se konalo šestnáct svateb. Dva církevní obřady hostila kaple svatého Václava v Poteči. Na radnici zazněly svatební pochody jedenáctkrát v obřadní síni a čtyřikrát na zahradě. Jeden svatební obřad si dvojice přála uspořádat v Lipině,“ popsala.

Všichni čerství novomanželé měli české občanství a u čtrnácti svateb byl alespoň jeden z dvojice občanem města Valašské Klobouky. Dvacet svateb pak v našem městě uzavírali přespolní.  

Lenka Zvonková, Valašské Klobouky