„Práce kronikáře je důležitým posláním, které v čase roste na hodnotě a největšího ocenění se jí dostane až u budoucích generací. Naše velké poděkování patří paní Ladislavě Guričové, která se psaní kroniky věnovala po dlouhá léta s největší pečlivostí a důsledností. Kromě práce na záznamech o událostech všedních i mimořádných pořádala také vzdělávací besedy o kronice pro žáky, studenty i veřejnost. Ladislavě Guričové byla už dříve udělena Cena města za významný přínos a dnes jí za její záslužnou práci znovu upřímně děkujeme,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

„Nástupnictví v kronikářské práci přijala paní Ingrid Olšarová, učitelka zdejší základní školy. Věříme, že pro ni bude tato práce zajímavou výzvou a že bude se zápalem sobě vlastním shromažďovat a zpracovávat informace o všem, co město Valašské Klobouky i jeho občané budou prožívat. Přejeme jí hodně inspirace, zajímavých podnětů a také dobré spolupráce s místními organizacemi, institucemi a spolky, od kterých bude čerpat podklady,“ popřála starostka.

Kloboucká kronika je dosud psaná ručně, což jí dává jedinečnou hodnotu. Každý rok obsahuje řadu příloh, mimo jiné sadu zpravodajů nebo fotodokumentaci o životě a dění ve Valašských Kloboukách.

Lenka Zvonková, mluvčí města Valašské Klobouky