Při rekonstrukci nových prostor vznikly čtyři kanceláře pro strážníky hlídkové služby a dvě kanceláře pro velitele  a  jeho zástupce. Dále byly vybudovány šatny, sociální zařízení, kuchyňky, operační středisko stálé služby, přestupková místnost, kancelář krizového řízení, kancelář telefonistek, zasedací místnost, skladový prostor, a serverovna.

„Oproti původní služebně máme důstojné prostory pro přijímání občanů, které samozřejmě splňuje požadavky na GDPR (ochrana osobních dat, pozn.aut.),“ libuje si velitel. V suterénu vznikla tělocvična pro výcvik sebeobrany strážníků, šatny pro muže i ženy, sociální zařízení, sklad  a strojovna vzduchotechniky. V rámci přesunu byly nově nainstalovány slaboproudé rozvody, a to elektrická zabezpečovací  signalizace,  elektrická kontrola vstupů, kamerový systém, kabelová televize, domovní telefon, městský kamerový  a dohlížecí systém, radiokomunikace a strukturovaná kabeláž.

Městská policie Otrokovice je plánována pro 22 strážníků. V současné době hledá nové kolegy na doplnění týmu.  „Jsou vypsána výběrová řízení na dva strážníky,“ informuje velitel s tím, že bližší informace lze nalézt na webových stránkách Městské policie Otrokovice.

„Těší mě, že se přesun služebny podařil vedení města prosadit. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Nové prostory a technické zázemí totiž nyní plně odpovídají současným standardům, a troufám si říct, že nová služebna patří k nejmodernějším ve Zlínském kraji,“ uzavřel Tomáš Gromus.

Romana Pastuszková