Od poslední sbírky jsme řešili několik těchto žádostí. S prosbou o pomoc se na nás například obrátila paní, jejíž příběh nás velmi oslovil. Tato žena se stará o těžce postiženou dívku. Od svého úmyslu vzít si tuto dívku do péče, byla paní od samého začátku zrazována s odůvodněním, že je jen malá pravděpodobnost, že se stav děvčete může změnit k lepšímu. Žena přesto neváhala a tuto dívenku si vzala. Dnes je této dívce devět let, navštěvuje speciální základní školu. I přes svůj handicap (snížený mentální intelekt, Downův syndrom, operace srdce, těžká nedoslýchavost) může navštěvovat školu a být s vrstevníky. Pro silnou nedoslýchavost dívka už od svých dvou let používá speciální naslouchadla, která ale byla v současnosti už nevyhovující a potřebovala tak naslouchadla nová. Jejich cena se pohybuje přes 50 000 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna hradí jen malou část. Z toho důvodu se na nás maminka obrátila s žádostí o pomoc. Rádi jsme této žádosti vyhověli a přispěli na doplatek.

Podle ohlasů z rodiny víme, že po pořízení naslouchadel se dívčin stav zlepšil. Podstatně lépe teď reaguje na podněty z okolí, což jí do budoucna může velmi pomoci jak doma, tak i ve škole.

Chtěl bych tímto vyjádřit poděkování všem našim dárcům i těm, kteří se každoročně na této sbírce jakkoli podílí. Díky vám můžeme přinášet pomoc tam, kde je to třeba.

Jan Žalčík, pastorační asistent Charity Otrokovice