Tito mudrci přinesli malému Ježíškovi tři největší drahocennosti tehdejší doby, a to zlato, kadidlo a myrhu. Na tuto dlouholetou kolednickou tradici navazuje Tříkrálová sbírka, která právě probíhá po celé naší republice a jedná se o největší charitativní dobrovolnickou akci u nás. Seznámení s touto tradicí patří k jedné z hezkých zvyklostí na naší škole.

zaslala Bc. Kamila Švardalová