Podtextem letošního festivalu byla výzva: „Pojďme společně oživit Zlín, pojďme roztančit a rozezpívat sídliště Jižní Svahy!“ A povedlo se? "Já tu chodím každý rok. Je mi tu dobře. A děti jako králové jsou moc roztomilé," řekla paní Marie.

Slovo festival = událost, slovo festival = oslava. Takže, byla MUZIKA. Cestující hudba, B.P.T. ZLÍN, dětský folklorní soubor Trnečka a DoGa UH. Zvuk: Petr Bazela. Slovem provedl Martin Pášma, to vše s MARTY production, a to za podpory Salesiánského střediska mládeže při farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů. Poděkování veliké!

A také jistá specifika. Ve Zlíně je to TŘÍKRÁLOVÁ POLÉVKA. Příchozí za ni mohli vložit do zapečetěné tříkrálové kasičky libovolný finanční obnos. A také tak činili. Se kterou osobností se mohli u polévky potkat? Kdo prdelačku od deváté ranní podával? 

* Jiří Hradil, mistr světa MTBO 2019 

* Kateřina Francová, náměstkyně primátora, statutární město Zlín 

* Jiří Korec, primátor, statutární město Zlín

* Blanka Kovandová, vedoucí vnějších vztahů, Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace

* Hynek Steska, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 

* Michaela Blahová, radní, Zlínský kraj 

* Miroslav Kašný, radní, Zlínský kraj 

* Jana Pobořilová, vedoucí sociálního odboru, statutární město Zlín

* Mária Kunčíková, ekonomická náměstkyně, Ředitelství silnic Zlínského kraje 

* Miluše Peprníková, regionální ředitelka SME banker, Equa bank a.s. 

* Kamil Obr, děkan Zlín, Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba 

* Vít Hlavica, děkan Vizovice, Římskokatolická farnost Vizovice 

* Jiří Čunek, hejtman, Zlínský kraj 

* Martina Hniličková, ředitelka, Základní umělecká škola Zlín

 * Michaela Černošková, ředitelka, Církevní základní škola a mateřská škola Zlín

 * Vít Rušar, ředitel, HZS Zlínského kraje a Pavel Velev, ředitel, Nadace Tomáše Bati 

* Petra Psotková, ředitelka, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 

* Martin Pášma, moderátor, Tříkrálový festival 

Poděkování patří všem, kteří věnovali svůj čas dobré věci, také těm, kteří myslí na druhé, kteří pomáhají. 

Pavla Romaňáková, Charita Zlín