Před 76 lety koncem dubna se v našich končinách odehrála tragická událost, při níž bylo nacisty zavražděno třináct mužů a chlapců. Z valašskokloboucké okresní věznice tehdy byli vyvedeni do nedalekého lesa v Březině. Zde si museli na příkaz Rudolfa Adlera sami vykopat hrob, nad nímž byli popraveni střelnými ranami do týlu. Památku těchto obětí nacistické zvůle před několika dny uctili položením květin na místním hřbitově také místostarosta města Valašské Klobouky Karel Ptáček a zastupitel města a člen Československé obce legionářské Miroslav Maňas.

„Někdy je v dokumentárních filmech válka líčena málem jako počítačová hra. Ale válka není nic než masové vraždění, každý mrtvý voják na obou stranách konfliktu byl člověk a měl rodinu, které chybí. Na druhé straně jsou pak těžké dopady na osudy obyčejných lidí. Na utrpení bezbranných civilních obyvatel Valašska, kteří byli na konci války krutě vražděni, proto nesmíme zapomenout,“ uvedl místostarosta Karel Ptáček.

V blízkém okolí se stalo hned několik dramatických událostí. Vedle popravy v Březině si připomínáme také nemilosrdně vypálené osady na Ploštině, na Vařákových pasekách, v Leskovci nebo v Prlově.

Lenka Zvonková