Na akci nechyběl jak malý jarmark s převážně dobročinnými stánky, jak už stánek s výrobky klientů DS Luhačovice tak stánek Charity Luhačovice. Ale také gastro stánky s punčem, klobáskami a prodej zabijačkových dobrot.

Událost obohatilo také kulturní vystoupení dvou místních folklorních souborů a to Malé Zálesí a Leluja. Na závěr přednesla klientka DS Luhačovice - paní Marie Šimšalíková - děkovnou báseň, ve které vyjádřila všem vystupujícím díky a také víru, že se tu opět po roce shledáme.

Účelem akce je kromě jiného také zapojení klientů DS Luhačovice do veřejného života v Luhačovicích a oživení kulturního života v tzv. Dědině, jak se nazývá část Luhačovic, kde Domov sídlí. Věříme, že akci si užili jak klienti DS Luhačovice, tak i ostatní návštěvníci z řad veřejnosti a v započaté tradici budeme pokračovat.