„S prvními úpravami okolí mateřské školy na přírodní zahradu jsme začali už v roce 2016. Na přelomu letošních prázdnin bylo zázemí pro ekologickou výchovu dětí dokončeno druhou etapou, která vyšla na bezmála 735 tisíc korun. Téměř 500 tisíc nám na tento projekt přispělo Ministerstvo životního prostředí skrze dotační program Státního fondu životního prostředí ČR,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková. „Podnětné prostředí děti jistě osloví a umožní jim pozorovat přírodní proměny, bude rozvíjet jejich fantazii a naučí je chránit a respektovat svět okolo sebe. Všem dětem z mateřinky přeji, aby se jim v nové zahradě líbilo a rády tu trávily čas,“ dodala.

Koncept zahrady vychází z myšlenky, že nejlepší prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte a obzvláště pro environmentální výchovu se nachází pod širým nebem. Důležitý přitom byl už i sa-motný proces navrhování a tvorby, do kterého byly přizvány jak děti, tak jejich rodiče a učitelé.

„Naše originální zahrada bude pro děti inspirujícím prostorem, který bude naplněn novými zážitky, badatelskými, smyslovými či pohybovými aktivitami. Tímto projektem jsme vytvořili podmínky pro prožitkové učení, rozvoj představivosti i pro emocionální vývoj dítěte. Nové přírodní prvky, jakými jsou přístřešky a zákoutí z přírodního materiálu, skalka, pergola s pódiem, botanická lavička nebo hmatové chodníčky, nám pomohou přiblížit se k živé i neživé přírodě, přijímat ji a být k ní ohleduplní,“ vyjádřila se Ivana Sáblíková, ředitelka Mateřské školy Valašské Klobouky.

Lenka Zvonková