Je velmi potěšující, kolik světla se v obci objevilo. Velké díky patří všem, kteří se do této akce zapojili. Tato doba není dobou radostnou, ale doufejme, že přijde to vytoužené světlo i do našich životů a příští rok oslavíme vznik naší krásné republiky ve zdraví společně, tak jako v předchozích letech.

Marie Brychtová, Sazovice