Postavy Tří králů, Panny Marie a Josefa s Ježíškem doplňuje postava ovčáka s ovečkami. Dřevořezby v nadživotní velikosti umocněné vhodným nasvícením se staly dominantou prostoru před Kaplí Panny Marie Pomocné a prostranstvím před obecním úřadem.

Slavnostní ráz celé akce umocnil v samém začátku slavičínský farář P. Marián Dej, který se postaral o křest betléma a pěvecká skupina RetroTet pod vedením Marie Rumplíkové. Nechybělo ani vystoupení nejmenších dětí školního a předškolního věku. Zájem obyvatel obce je o toto předvánoční setkání každoročně veliký, a nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy opět nechyběly zabijačkové speciality, mikulášské perníky a ani nezbytný Mikuláš v doprovodu andělů s čerty či impozantní ohňostroj. A tak sobotní podvečer 30. listopadu 2019 se pro mnohé návštěvníky zajisté stal příjemně stráveným časem, časem pozvolného vstupu do období adventu.

Zdenka Maňasová, kronikářka obce Bohuslavice nad Vláří