Na konec války a osvobození rudou armádou zavzpomínala ve svém projevu pamětnice, paní Irma Garlíková. Součástí akce byla i hymna české republiky v podání místního dechového tělesa a na závěr slavnostní salva uniformovaných dobových vojáků.

Tuto akci podpořili svou účastí členové všech aktivních složek v obci: myslivci, hasiči, sokoli a červenokřižáci. Pietního aktu se zúčastnil i pan Karel Vaculík, oblastní koordinátor Projektu péče o válečné veterány ve Zlínském kraji a válečný veteran pan Bořuta ze Zlína. Věnec se stuhou jako projev úcty a díků byl následně položen i u druhého březnického památníku II. sv. války – u tzv. „Mohyly” na Kříbech, v jejímž okolí se soustředila odbojová činnost v průběhu II. sv. války.

Josef Hutěčka, starosta Březnice