Stream začíná ve 14 hodin a všechny podklady jsou na našich stránkách  http://www.muzeum-zlin.cz/cs/aktuality/jom-ha-soa-v-luhacovicich/. 

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura" je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 (14. Nisan/19. dubna 1943), a protože tento den předchází svátku pessach, byl pro Jom ha-šoa ve ha-gvura stanoven den 27. nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem.

V České republice se stal významným dnem pro židovskou komunitu hlavně po roce 1989, kdy se v Čechách začal tento den připomínat nejprve uvnitř židovské komunity prostřednictvím pietních akcí v pražské Pinkasově synagoze a v Terezíně. Tyto uzavřené pietní akce probíhají i v současnosti.

V roce 2006 z iniciativy České unie židovské mládeže se tento den začal připomínat i ve veřejném prostoru na různých místech. K akci se může připojit každý, vyslovit jména nahlas a veřejně a vrátit tak často zapomenutá jména židovských a romských obyvatel našich měst a vesnic do našeho povědomí i naší společné historie.

Silvie Lečíková, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně