Další vítání se uskuteční, až nám to situace dovolí. Na přivítání aktuálně čeká pět dalších dětí, museli jsme jej ale zrušit. Všem novým malým občánkům i jejich rodičům přejeme hlavně pevné zdraví.

Dana Daňová, starostka Jasenné