Rok 2021 byl z hlediska archeologických nálezů nejúspěšnějším v historii Valašska. Nejvzácnější objev pocházel z obce Ústí u Vsetína, kde skupinka kamarádů našla nádobku plnou pražských grošů z druhé poloviny 14. století.

A letošní rok začíná dalším vzácným objevem. V úterý 8. února vyrazila paní Petra (příjmení si nepřeje zveřejnit) se svým třináctiletým synem Michalem na procházku po okolí Polic. Na místě zvaném Ratíkov, které se nachází už na katastru sousední Loučky, si všimli, že kousek od cesty vyčuhují z půdy kolem rozhrabaného pařezu kousky hliněné nádoby a mince. „No já bych to možná ani nepoznala, ale syna ve škole hodně baví dějepis a hned říkal, že to bude určitě něco vzácného,“ řekla nám paní Petra.

Svůj objev ohlásili do Muzea regionu Valašsko, pod jehož patronaci spadají všechny podobné případy v naší části Zlínského kraje. Poklad si na místě převzal archeolog muzea Samuel Španihel. „Nález obsahoval fragmenty hliněné nádoby neznámé provenience a soubor mírně až silně korodovaných stříbrných mincí v počtu 818 kusů, z nichž byla většina spojena do několika různě velkých slepenců. Na místě jsem provedl ještě dohledávku, při které jsem objevil už jen několik málo kusů jednotlivých mincí,“ uvedl Španihel.

Poklad putoval do muzea, kde v následujících měsících projde podrobným průzkumem, čistěním a konzervací. „Z prvotního zkoumání nebylo možné vzhledem k degradaci mincí určit typologický a chronologický rozsah souboru. Rámcové určení několika lépe dochovaných kusů směruje ke grešlovým a krejcarovým ražbám Leopolda I. Habsburského a příbuzných panovníků. Velmi obecně je zatím možné depot datovat do průběhu 17. a začátku 18. století. Zbarvení střepů i složení materiálu nádobky pak naznačují, že nepochází z naší oblasti, ale nejspíš z nějakého důlního regionu,“ nastínil archeolog muzea.

Prvotního zkoumání pokladu se v restaurátorské dílně zámku Kinských ve Valašském Meziříčí zúčastnili i oba nálezci. „Chtěla bych jim moc poděkovat za to, že poklad odevzdali. Svým přístupem pomohou odhalit další kus historie regionu a také umožní, aby si tyto krásné mince mohla prohlédnout i veřejnost,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, který je zřizovatelem muzea.

Pochvalu si vysloužil i samotný archeologický tým. „Dlouhodobě odvádí skvělou práci, což se kromě jiného projevuje i v tom, že má velkou důvěru u veřejnosti. A nemám tím na mysli, jen poctivé nálezce, ale například i stavebníky, kteří ho potřebují k archeologickým průzkumům lokalit, na kterých pracují. Není tedy divu, že v posledních letech přibývá takových skvělých nálezů,“ prohlásil ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.

Podrobný průzkum pokladu z Polic bude probíhat několik měsíců. Odborníci s ním začnou až poté, co bude kompletně dokončena analýza loňského nálezu v Ústí u Vsetína. „Je to běh na dlouhou trať, protože je třeba provést řadu úkonů a ne všechny se dělají u nás v muzeu. Ve finále ale díky nim budeme umět poskládat komplexní historický obraz obou objevů,“ sdělil Španihel s tím, že po dokončení všech procedur budou vystaveny v některé z poboček Muzea regionu Valašsko. 

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko