Profese speciálních pedagogů i asistentů pedagoga je náročná, a proto jsme se rozhodli, že dáme prostor právě jim, aby mohli co nejširší veřejnosti ukázat, jak umí kreativně trávit svůj volný čas, ve kterém nabírají energii a sílu do další práce.

Je to právě jejich přidaná hodnota, kterou vkládají do své práce s dětmi a žáky se zdravotním postižením, a to zejména v hodinách pracovních činností, které v našem školním vzdělávacím programu mají vyšší časovou dotaci. Tím žákům rozšiřujeme obzory možností různorodé práce s pozitivním dopadem na jejich další pracovní uplatnění se záměrem vyšší možnosti výběru učebních oborů.

Czech Party People GIRLS EDITION.
FOTO: Ve Zlíně lidé pařili na luxusní party. Nechyběla parádní světelná show

Oslovili jsme tedy školy v celém Zlínském kraji, zda by právě tito speciální pedagogové a asistenti pedagoga měli zájem svá díla z různých druhů materiálů: ať už obrazy, výšivky, sochy, výrobky z keramiky, dřeva, textilu či jiné, vystavit.

Poměrně širokým zapojením jsme byli velmi mile překvapeni. Již nyní máme k dispozici přes 100 prací. Navíc nás podpořili i naši zahraniční kolegové, konkrétně pedagogové z Polska Zespół Szkół Specjalnych w Krakowie a ze Slovenska Spojené školy, Dúbravská cesta 1, Bratislava.

Barcamp 2023 ve Zlíně.
Zlínský Barcamp přilákal na univerzitu pět stovek nadšenců do podnikání

Oslava 70. výročí bude zahájena 4. května 2023 ve 14 hodin v Otrokovické Besedě vernisáží výše zmíněných děl, za účasti pozvaných hostů. Od 5. května do 11. června bude výstava zpřístupněna široké veřejnosti, na kterou všechny srdečně zveme.

Pokud se budete chtít dozvědět něco konkrétního ze života naší školy, rádi vás přivítáme na Dnu otevřených dveří 10. května 2023 od 10 do 13.30 hodin. Ukážeme vám práci ve specializovaných učebnách, můžete si prohlédnout práce dětí a žáků, prostory školy a seznámit se s naší filozofií vzdělávání.

Pavlína Frdlíková, ředitelka školy