Na schůzkách pracovní skupiny povodňové komise (z preventivních důvodů byla aktivována pouze část členů – pracovní skupina PK s tím, že ostatní členové PK jsou v kontaktu na mobilních telefonech) bylo rozhodnuto o pravidelném monitoringu vodotečí v terénu – říčka Mojena, Hajská příkopa, HOZ - Hlavnička a řeka Morava. Dále byly prověřeny prostředky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tlumačov (čerpadla, vozidla, pohonné hmoty) a připravenost jejich členů v případě zásahu.

Nyní je stav stabilizován na 2. SPA (pohotovost), hladina řeky Moravy kolísá, ale je pravděpodobné, že může vlivem dalších dešťů zvyšovat svůj průtok a mírně stoupat. Je nadále držena pohotovost členů povodňové komise a členů jednotky SDH. Vývoj situace je závislý na dalším vývoji počasí nejen u nás, ale také na horních tocích řeky Moravy a Bečvy.

Občanům doporučujeme sledovat vývoj další situace na internetových stránkách obce Tlumačov anebo ČHMÚ. 

Petr Horka, starosta Tlumačova