My v Alzheimercentru ve Zlíně jsme byli na tento svátek pečlivě připraveni a rohlíčků jsme zvládli napéct několik plechů. 

Pavla Staňková, ředitelka Alzheimercentra Zlín