Proto se vedení SDH rozhodlo, že vyvezeme naše holky a kluky na pořádný jednodenní výlet. Vybrali jsme lokalitu Beskydy s výletem do oblak.

Ve středu 5. srpna 2020 jsme se sešli u hasičské zbrojnice, nalodili do autobusu a vyrazili směr Beskydy. A jak to většinou bývá, trošku nás zlobilo počasí. Protože se hasiči vody nebojí, naopak voda je náš kamarád, tak jsme si ráno nenechali zkazit. Po cestě v autobusu panovala veselá nálada a všichni jsme se těšili, co nás čeká. Po dvou hodinách jsme dorazili do cíle naší cesty – Pustevny. To, co předpovídali meteorologové, se potvrdilo. Mlha, mrholení a trošku zima, ale to nevadilo nikomu z účastníků zájezdu. Oblékly se pláštěnky a hurá do kopce. První výšlap byl k soše Radegasta – pána Beskyd. Tam jsme trošku doufali, že se mlha zvedne a uvidíme nějaké panoramata. Bohužel tentokrát Radegast asi hluboce spal a neslyšel, o co jsme ho požádali.

Druhý náš výšlap byl před námi, stezka Valaška – mezi korunami stromů. Pro všechny opravdu veliký zážitek, děti využily veškeré atrakce, které se na stezce nachází a ti přemýšlivější si přečetli i zajímavé povídání o flóře a fauně tohoto místa.

Poté jsme dorazili až na vrchol a za „mlhou která by se dala krájet“ nebyl rybníček Brčálník, jak tvrdili někteří, ale na pravé straně Krkonoše, na levé Himaláje, před námi Alpy a za námi Lysá Hora… Kdo může tvrdit, že tohle tam ten den nebylo vidět?  Po tomto úžasném zážitku jsme seběhli (a to někteří doslova) dolů, protože všichni jsme měli velký hlad, tak rychle k autobusu a jedeme na pozdní oběd.

Sotva náš autobus sjel do údolí, už z mraků začalo vykukovat sluníčko, trošku jsme váhali, jestli to nedáme ještě jednou. Ovšem hlad byl větší, proto jsme si slíbili, že se tam podíváme ještě jednou, třeba s rodiči nebo babičkou a dědou.

V pozdních odpoledních hodinách jsme se všichni šťastně vrátili zpátky do Luhačovic. A už teď se těšíme na další společné akce.

Eva Fialová, SDH Luhačovice