Ještě víc se ale těšíme na vás. Až si naši zvelebenou zahradu společně užijeme. Hezké podzimní dny přejí:

Iva a Helena za Dům dětí a mládeže Astra Zlín