Už řadu let pořádá KVV Holešov podzimní akci „Tradiční výsadkové vinobraní“. Toto setkání výsadkových veteránů a jejich přátel se i letos konalo ve společenském sále internátu policejní školy, a to v pátek 15. října.  V 16 hodin nastoupili veteráni tentokrát vesměs ve společenském oblečení, často se svými manželkami, do slavnostně vyzdobeného sálu.

Servírovalo se lahodné víno, dobré jídlo a jako duševní potrava sloužila opět veselá hudba v podání osvědčeného Aloise Cholasty. Za svými přáteli a bývalými kolegy přijeli výsadkoví veteráni ze Zlína v čele s novým předsedou KVV Zlín Jindřichem Indrou, významnou návštěvou byli rovněž aktivní vojáci, kteří v rámci 102. průzkumného praporu v Prostějově absolvovali bojová nasazení v zahraničních vojenských misích – holešovským parašutistům dobře známí René Sábela a Pavel Bodrogy s rodinami. Setkání navštívil starosta města Rudolf Seifert a večer moderoval jeden z hlavních organizátorů, Josef Bartošek. Součástí večera byla i opravdu mimořádně bohatá tombola s řadou cen od příznivců KVV, kterou by se mohl chlubit jakýkoliv reprezentační ples. A duchem a energií mladí výsadkáři se perfektně bavili, tančili, zpívali a povídali si až do pozdních hodin.

I v letošním roce si 11. listopadu připomeneme svátek válečných veteránů. Naše město má velké štěstí – nejen že může navazovat na skvělou tradici statečných vojáků, ale řada z nich stále žije mezi námi. Připomeňme si alespoň toho 11. listopadu s velkou vděčností tyto perfektní kluky, kteří byli připraveni pro náš národ a svobodu přinést i tu nejvyšší oběť.

Karel Bartošek