Pro účely nové informatiky má naše škola k dispozici tyto robotické pomůcky:

  • LEGO® Education WeDo 2.0
  • LEGO® BOOST Tvořivý box
  • BBC micro:bit V2
  • Edison V2.0 výukový robot
  • Makeblock Codey Rocky
  • iRobot Root education

Nová informatika je začleňována postupně. V letošním roce se podle nových plánů vzdělávají žáci 4., 6. a 7. ročníku. Po plném nasazení se budou změny týkat všech žáků od 4. po 9. ročník. V rámci nové informatiky se žáci seznamují s těmito oblastmi: data, informace, modelování, kódování, šifrování, programování, algoritmizace, informační systémy, robotika a digitální technologie.

Žáci se učí nové dovednosti, řešit problémy, cvičit tvořivost, komunikaci a spolupráci ve skupině. Velmi důležité jsou mezipředmětové vztahy. Největší přínos mají znalosti matematiky, angličtiny a fyziky.

Pavel Růžička, 17. ZŠ ve Zlíně