Proto budeme rádi, když podobný pocit v žácích vyvolá také tato vlajka.

Symbolizuje dorozumění, spolupráci a kamarádství, nechybí na ní ani květina, coby odkaz na místo, kde naše škola leží.

Ráda bych poděkovala manželům Cardovým, kteří vlajku navrhli a manželům Pánkovým, kteří vlajku vyrobili a věnovali škole.

Autor: Jaroslav Uher