V 10 hodin se zde sejdou představitelé města s dalšími hosty. Veřejnost je vítána.

Romana Pastuszková