Jednou z nich je i celosvětová kampaň #WE REMEMBER. Cílem tohoto projektu je udržovat paměť lidstva a nedopustit, aby jména obětí holocaustu upadla v zapomnění.

II. stupeň naší ZŠ Gabry a Málinky ve Štítné nad Vláří se aktivně zapojil do výzvy mnoha způsoby: vytvořili jsme celoškolní fotografii umístěnou na naše webové stránky, zároveň díky vzájemné výborné spolupráci žáků II. stupně vzniklo několik zajímavých filmů a videí, které se setkaly také s velkým ohlasem například ze strany židovské obce i památníku Terezín.

Naši osmáci (Lucie Hýblová a Vojtěch Staša) pak přispěli k propagaci #WE REMEMBER svou účastí v hodině dějepisu 6. ročníku. Se zaujetím povídali šesťákům o tom, proč je správné zabývat tématem holocaustu ještě i v dnešní době. Důkazem, že příklady táhnou a mohou motivovat je mnoho umělecky zdařilých fotografií či kreseb, které byly vystaveny v naší školní galerii.

Mgr. Chromíková Renata, ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří