Všem ženám, které roušky u nás šijí, bych rád poděkoval. Momentálně se u nás ušilo přes 400 roušek (250 se rozdalo v obci + 150 pro nemocnici). 

Josef Hutěčka, Březnice