„Děti se přímo v praxi naučí, jak správně pečovat o rostliny a živočichy. Jsme rádi, že tu vznikla zahrada, ve které najdou děti místo nejen k poznávání, ale i místo k odpočinku a setkávání,“ uvedla ředitelka DDM Ivana Fojtíková.

Prvky na zahradě, jako například kompostér či infopanely, povedou děti ke způsobu života šetrnému k životnímu prostředí. „Investice do dětí a rozšíření jejich obzorů se městu vyplatí,“ je přesvědčen starosta Tomáš Chmela.

Do zrenovovaného prostoru s domečkem a ohništěm tak budou chodit malí alchymisté, kuchtíci, přírodovědci, chovatelé, modeláři či rybáři. Rekonstrukce zahrady za „Domečkem“ vyšla na částku přesahující 400 tisíc korun s tím, že na ni město získalo dotaci ze SFŽP ve výši 308 tisíc korun.

Tomáš Chmela, starosta