Tato schůzka se konala v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělání  v ORP Zlín II. Setkání se účastnili vždy dva zástupci školních parlamentů ze zlínských a okolních škol.

Paní náměstkyně všechny účastníky přivítala v obřadní síni města Zlína a stručně seznámila s organizací a řízením samosprávy ve městě Zlín.

Poté jednání pokračovalo směrem k projednání potřeb, návrhů, nedostatků a nápadů na zlepšení v jednotlivých školách se zástupci parlamentů jednotlivých škol.

Toto setkání bylo zaměřeno na podporu činnosti  školních parlamentů, jejich metodickou podporu a výměnu zkušeností  koordinátorů školních parlamentů ve školách.

V naší základní škole funguje školní parlament už mnoho let. Jeho členy jsou vždy dva zástupci z každé třídy zvolené třídními kolektivy na začátku školního roku.

Na schůzkách mohou členové přednést vedení školy  své názory ohledně fungování školy, nápady, potřeby ale i problémy a nedostatky a společně hledat vhodná řešení.

Mezi letošní akce patří například vysazení stromů přátelství mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček nebo návštěva Domova důchodců v Lukově při projektu Ježíškova vnoučata. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnil Jirka Klhůfek a Tomáš Plšek.

Mgr. Libor Sovadina, ředitel ZŠ Fryšták