Atraktivnost fotosoutěže a její prestiž zvyšují mezinárodní patronace od asociací fotografického umění – FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), IAAP (International Association of Art Photographers), ČFFÚ (České federace fotografického umění) a GPU (Global Photographic Union). Navíc soutěž disponuje již od roku 1980 ojedinělou hlavní cenou – Grand Prix města Vsetína. Zpočátku se ale vítězům udělovaly pouze medaile Mezinárodní přehlídky fotoklubů (MPF), navržené a zhotovené přímo pro vsetínskou fotosoutěž. Ta první byla vyrobená ve Zbrojovce Vsetín a byla roku 1967 nahrazena medailí vyraženou ve Státní mincovně v Kremnici.

Autorem návrhu nové medaile byl akad. sochař Jiří Jaška, pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Na přední straně medaile je vyobrazeno panorama historického jádra Vsetína se zámkem a farním kostelem a na straně zadní je ztvárněno torzo ženy s vavřínovou ratolestí a logem soutěže. Předlohou pro ženský akt se stala černobílá umělecká fotografie Františka Janiše – fotografa, který ve druhé polovině 60. letech úspěšně prezentoval svou tvorbu na vsetínské fotosoutěži, a to jako člen valašskomeziříčské fotografické skupiny Profil.

Janišova poetická a výtvarně kultivovaná fotografie i Jaškovy kresebné návrhy jsou spolu s bronzovou medailí uchované ve sbírce vsetínského muzea. Tyto historické artefakty jsou vzácným dokladem celého tvůrčího procesu, a to od výchozí inspirativní fotografie přes sochařovy studijní skici až po výslednou medaili.

Olga Méhešová, kurátor-historik umění, Muzeum regionu Valašsko