Po chvíli je střídá sbor s kapelou a celé náměstí si spolu se zpěváky pobrukuje vánoční píseň. Jsme účastníky novodobé tradice města Fryštáku, která se tady, ale třeba i v sousedním Lukovečku a dalších městech a vesnicích v posledních letech rozvíjí a říká se jí živý betlém.

Na secvičení divadla, hudby i zajištění technické podpory se podílejí fryštáčtí obyvatelé všech generací, převážně místní farníci. „Už před více než deseti lety jsme chodily jako malé holčičky na živý betlém zpívat a teď vedeme sbor, k našim Vánocům už živý betlém zkrátka neodmyslitelně patří,“ říká studentka Eliška Němcová, která spolu s kamarádkou secvičuje hudební část programu.

Že se i tradice mohou pojmout originálně, dokládá divadelní ztvárnění betlémského příběhu. Letos se na pódiu odehrávala talk show, jejímž hostem je chlapec, který se cestoval v čase, byl přítomen události narození Ježíška a nyní si o svých zážitcích povídá s moderátorem.

V druhé části pódia herci hrají příběh, o kterém chlapec vypráví.

Výtěžek z dobrovolných příspěvků návštěvníků například za svařák, kterého se tentokrát podle organizátorů vypilo 30 litrů, putuje každoročně na dobrou věc. Letos peníze dostane místní salesiánský Dům Ignáce Stuchlého na pořízení sportovních pomůcek, které mohou využívat ve všední dny všichni místní školáci.

Eliška Halaštová