29. ledna - J. S. Bach – završitel hudebního barokního stylu (17 hodin)
Johann Sebastian Bach je právem označován za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Jeho dílo mělo značný vliv na další vývoj hudby počínaje W. A. Mozartem a Ludwigem van Beethovenem až po Arnolda Schoenberga nebo Henryka Góreckého. Ve své době proslul především jako interpret a improvizátor, jako skladatel však nebyl příliš uznáván. Bachova hudba byla vnímána jako konzervativní a po jeho smrti upadla na padesát let téměř v zapomenutí. Teprve od první poloviny 19. století se začala jeho díla postupně opět více hrát. Bach působil ve světských i církevních službách na různých místech Německa, nejvýznamnější jeho působiště byla Výmar, Köthen a Lipsko. Mezi jeho nejznámější kompozice patří Braniborské koncerty, Mše h moll, Matoušovy pašije, Vánoční oratorium či Umění fugy.
Pestrému životu a uměleckému působení tohoto geniálního skladatele bude věnována beseda s Mgr. Markem Obdržálkem ve středu 29. ledna 2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Návštěvníci se mohou těšit také na hudební ukázky.
 
Mgr. Obdržálek je hudebník, učitel hudby, manažer, moderátor výchovných koncertů a hudebních besed. Narodil se v Kroměříži. Studoval na konzervatoři v Kroměříži a Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Působil jako houslista v Moravské filharmonii, Státní filharmonii Košice a v komorním orchestru v Santiago de Compostela. Ve Filharmonii Bohuslava Martinů účinkoval 12 let jako houslista a 15 let vykonával ředitelskou funkci. Jako ředitel pracoval také 8 let v kulturním domě Otrokovická Beseda. Nyní působí jako učitel hudby v ZUŠ Morava ve Zlíně. Věnoval se také komorní hudbě ve smyčcovém kvartetu a později v komorním triu s flétnou a harfou. Založil komorní orchestr Collegium Antonína Dvořáka.


29. ledna - Klub milovníků knih (17 hodin)
Další ze schůzek příznivců literatury a povídání o knihách se uskuteční ve středu 29. ledna 2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Lednové setkání bude věnováno tématu „Kniha inspirovaná skutečnou událostí“.
Blíže do jeho průběhu nás nechá nahlédnout vedoucí klubu, knihovnice Petra Sukupová. „Klub se schází už od roku 2017 přibližně jednou za měsíc a půl. Předem stanovíme témata, která bychom společně chtěli probrat, doma si přečteme k nim se vztahující knihy a pak vše nad šálkem kávy a již tradičním dezertem probíráme, předáváme si názory, hodnocení a tipy na další četbu.“ Pravidelně se schází okolo 15 členů, ve valné většině žen, různého věku i profesního zaměření. Vždy zde panuje skvělá přátelská atmosféra a klub se již stal nedílnou součástí krajské knihovny.

5. února - Pohádky a pověsti z Držkové (17 hodin)
V závěru roku 2019 vydala Obec Držková svým nákladem knihu Pohádky a pověsti. Rukopis jedinečného díla z roku 1940, které napsal za svého působení v Držkové řídící učitel obecné školy pan Augustin Jančík, uchovávala po celá desetiletí rodina Minaříkova, později Papežova ve Slavičíně. Dílo obsahuje celkem 19 různých pohádek a pověstí, které jsou zasazeny do konkrétních míst na katastru obce a do jejího nejbližšího okolí. Ilustrátorka paní Šárka Hromková pro knihu vytvořila neuvěřitelných 75 ilustrací včetně obálky knihy a obou předsádek. V ilustracích lze snadno rozpoznat reálná místa a stavby v Držkové. Na vydání knihy se podílela velkou měrou paní PhDr. Alena Prudká, etnografka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dále Ing. Lubomír Marušák, Mgr. Petra Marušáková a Mgr. Drahomíra Mrázková, kronikářka obce. Kniha je doplněna oproti originálu slovníkem nářečních výrazů a místních názvů a také slovem o autorovi, ilustrátorce a ediční poznámkou.
5. února 2020 v 17 hodin představí knihu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně PhDr. Alena Prudká, Ing. Jan Chudárek, Ing. Lubomír Marušák, ilustrátorka Šárka Hromková a další tvůrci, kteří se o vydání knihy zasloužili. Ukázky z knihy přečte herečka Městského divadla Zlín Helena Čermáková, hudbou doprovodí valašský gajdoš Petr Sovják z Neubuze.