Zapojili jsme se do projektu, který se nám stal blízkým, stejně jako řadě škol v dalších evropských zemích. Jde o irskou iniciativu, u nás organizovanou Židovským muzeem v Praze.

Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) nám zaslala cibulky žlutých krokusů, které jsme vysadili na záhonu školní zahrady na památku jednoho a půl miliónu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistického řádění. Žlutá barva květů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během války.

Pokud nám krokusy na začátku jara vykvetou, mělo by se tak stát počátkem února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Určitě si pak všichni ve škole vzpomeneme na děti, které zemřely v důsledku zrůdné ideologie.

Účast v projektu přijali vyučující na 1. i 2. stupni naší školy, kteří svými aktivitami v rámci příslušných předmětů přispějí k tomu, jak dětem přiblížit tématiku holocaustu, jak zvýšit povědomí o nebezpečí lidské nesnášenlivosti a rasismu, jak je důležitá vzájemná tolerance a respekt vůči lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, náboženské vyznání, zdravotní postižení.

Až uvidíte na jaře někde na zahrádce či jen tak volně kvést krokusy, vzpomeňte…

Autorka: Mgr. Eva Postavová